FUNCTIONAL MEDICINE & NUTRITION

Functional Medicine & Nutrition er en vidensbaseret måde at arbejde med helbredproblemer og sundhedsoptimering på.

Metoden går bag diagnoser og symptomer, for at finde årsagerne til, hvorfor de opstår. Derfor er der særlig fokus på de bagvedliggende årsager, fremfor kun at behandle symptomerne.

Der tages afsæt i hele dig, din opvækst, din sygehistorik, dine symptomer, madvaner, søvnmønstre, stresstolerance, dit mindset, aktivitetsniveau og sociale relationer, samt i din genetik, biokemi og fysiologi.

Din krop består af mange biologiske systemer, der påvirker hinanden. Derfor kan ubalancer opstå et sted i kroppen men komme til udtryk et helt andet sted. For eksempel kan en uheldig fordeling af bakterier i tarmsystemet være årsag til vægtøgning, forstoppelse, depression eller type-2 diabetes. Lavt stofskifte kan være årsag til høje kolesteroltal, muskel- og ledsmerter eller fødevareintolerancer. Mangel på D-vitamin kan være medårsag til en autoimmun sygdom, forhøjet blodtryk, knogleskørhed eller lavt stofskifte.

Ved at skifte fra et sygdomscentreret fokus til klientcentreret fokus får vi bedre indblik i, hvad der præcis sker i dig, og vi kan arbejde mere målrettet med årsagsbehandling & symptomlindring.

I Functional Medicine & Nutrition arbejdes med alle områder, der er relevante for din sundhed. Det gælder din kost, livsstil, søvn, stress, motion, bevægelse, vaner, miljø, sociale relationer, opvækst, genetik, tanker & følelser.

Scroll to Top